Thursday, April 29, 2021 Новини 220
Всяка година на 11 май училището ни празнува патронния си празник. *** Изложба "Пролетни акценти" с красивите рисунки, изделия и икони от учениците на г-жа Сияна Миланова и г-жа Румяна Костова
Monday, April 12, 2021 Новини 842
*** На 29 април 2021г. нашето училище беше домакин на Национално състезание по БДП - общински кръг. В състезанието бе включена теоретична и практическа част и завърши със следното класиране. I място - Второ СУ "Н.Й. Вапцаров"; II място - Шесто СУ " Отец Паисий"; III място - ОУ " Св. Св. Кирил и Методий" - с.Габровница; IV място - Четвърто ОУ "Иван Вазов".

Здравните власти в България продължават мерките за справяне с пандемията. От 12 април 2021 се възстановява графика за ПРИСЪСТВЕНОТО ОБУЧЕНИЕ в училище. За м.АПРИЛ:

ПРИСЪСТВЕНО ЗА АПРИЛ

***** Всички ученици от ПЪРВИ до ЧЕТВЪРТИ клас

***** Всички ученици от ОСМИ до ДВАНАДЕСЕТИ клас

***** СЕДМИ клас - от 12.04.2021 до 23.04.2021 

***** ПЕТИ клас - от 26.04.2021 до 07.05.2021 

 

--- Обучението в електронна среда от разстояние /ОРЕС/ се извършва чрез платформата MS Teams.

--- Седмичното разписание и дневният режим на учениците следва утвърденото седмично разписание за втория учебен срок.

--- Продължителността на учебния час в ОРЕС на учениците от V- VII клас е 30 мин с 20 мин. междучасие, а на учениците VIII-XII клас – 40 мин с 10 мин. междучасие.

 за онлайн часовете

 

На учениците, които нямат устройства или Интернет, учителите ще осигуряват материали на хартиен носител.

Имаме разбирането, че приоритетите - присъствено обучение и опазване здравето на учениците и учителите имат еднаква тежест. Считаме, че онлайн обучението, след което ще продължим присъствено, не следва да се разбира като ощетяващо учениците, а като възможност да се съхрани здравето на семействата на учениците и училищния екип, както и възможност да се разширят дигиталните умения на учениците.

от ръководството на училището