Friday, November 20, 2020 Новини 1479
УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ, Информираме ви, че във връзка с усложнената епидемична обстановка и на основание 259, ал.1, чл. 115а, ал. 1 от ЗПУО и Заповед РД-01-677/25.11.2020 г. на Министъра на здравеопазването, и Заповед на Директора на VI СУ - Монтана: Обучението на учениците в 1-12 клас ще се провежда от разстояние в електронна среда в периода 30.11.2020 г.- 21.12.2020 г. За учениците 5-12 клас продължава обучение в ОРЕС и след Коледната ваканция - от 4.01.2021г. до 31.01.2021г., съгласно з-д РД09-3610/31.12.2020г. Учениците 1-4 клас започват присъствено обучение от 4.01.2021г.

УВАЖАЕМИ  РОДИТЕЛИ,

Информираме ви, че във връзка с усложнената епидемична обстановка и на основание 259, ал.1,  чл. 115а, ал. 1 от ЗПУО и Заповед РД-01-677/25.11.2020 г. на Министъра на здравеопазването, и Заповед на Директора на VI СУ - Монтана:

Обучението на учениците в 1-12 клас ще се провежда от разстояние в електронна среда в периода 30.11.2020 г.- 21.12.2020 г.

За учениците 5-12 клас продължава обучение в ОРЕС и след Коледната ваканция - от 4.01.2021г. до 31.01.2021г., съгласно з-д РД09-3610/31.12.2020г. 

Учениците 1-4 клас започват присъствено обучение от 4.01.2021г.

--- Обучението в електронна среда от разстояние ще се извършва чрез платформата MS Teams.

--- Седмичното разписание и дневният режим на учениците в 5-12 клас следват утвърденото седмично разписание на училището.

--- Продължителността на учебния час в ОРЕС на учениците от V- VII клас е 30 мин с 20 мин. междучасие, а на учениците VIII-XII клас – 40 мин с 10 мин. междучасие.

--- Учениците в 1-4 клас учат при ОРЕС с продължителност на учебния час 20 мин. И 15 мин. междучасие. :

 

На учениците, които нямат устройства или Интернет, учителите ще осигуряват материали на хартиен носител.

Имаме разбирането, че приоритетите - присъствено обучение и опазване здравето на учениците и учителите имат еднаква тежест. Считаме, че онлайн обучението, след което ще продължим присъствено, не следва да се разбира като ощетяващо учениците, а като възможност да се съхрани здравето на семействата на учениците и училищния екип, както и възможност да се разширят дигиталните умения на учениците.

от ръководството на училището