Friday, November 20, 2020 Новини 634
УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ, Информираме ви, че във връзка с усложнената епидемична обстановка и на основание 259, ал.1, чл. 115а, ал. 1 от ЗПУО и Заповед РД-01-677/25.11.2020 г. на Министъра на здравеопазването, и Заповед на Директора на VI СУ - Монтана: Обучението на учениците в 1-12 клас ще се провежда от разстояние в електронна среда в периода 30.11.2020 г.- 21.12.2020 г. За 27.11.2020 продължава работата по предходното решение за обучение в ОРЕС на учениците 5-12 клас.

Tuesday, 01 Декември 2020

* ОБЯВА за УЧИЛИЩЕН  ПЛАН–ПРИЕМ за 2020/2021 учебна година 

В съответствие със Закона за предучилищно и училищно образование и становище на Обществения съвет, Протокол №2/12.02.2020  VI СУ „Отец Паисий“ обявява прием на три паралелки в V клас – всяка с по 26 ученици / общо за 78 ученици/. Очакваме ви!