Friday, November 20, 2020 Новини 633
УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ, Информираме ви, че във връзка с усложнената епидемична обстановка и на основание 259, ал.1, чл. 115а, ал. 1 от ЗПУО и Заповед РД-01-677/25.11.2020 г. на Министъра на здравеопазването, и Заповед на Директора на VI СУ - Монтана: Обучението на учениците в 1-12 клас ще се провежда от разстояние в електронна среда в периода 30.11.2020 г.- 21.12.2020 г. За 27.11.2020 продължава работата по предходното решение за обучение в ОРЕС на учениците 5-12 клас.

-- 9:30 часа, Северен вход, Учениците от I-ви до IV-ти клас

-- 9 часа, Западен вход, Учениците от V-ти до VII-ми клас

-- 9 часа, Южен вход , Учениците от VIII-ми до XII-ти клас 

Класните ръководители ще заведат учениците си до класната стая и там ще се проведе първия час на класа.   

Желаем на всички успешна учебна година!  

Купи книга и я дари на 15 септември 2020 

Дари книга на първия учебен ден

       Правила за безопасност на децата и учениците в компютърната мрежа

-- Разработени от Държавна агенция „Закрила на детето“ с участието на експерти от отдел „киберпрестьпност” към Главна дирекция „Борба с организираната престъпност” и с Центъра за безопасен интернет .

--https://www.safenet.bg/bg/?gclid=EAIaIQobChMI_c3njMPg6wIVi813Ch22CwCdEAAYASAAEgKfG_D_BwE