Monday, April 12, 2021 Новини 355
*** Ден на Земята *** По случай Деня на Земята - 22 април , учениците от 1 до 4 клас засадиха в двора на училището 4 дръвчета и обещаха, че ще се грижат за тях всеки ден с много любов !
Friday, November 20, 2020 Новини 3331
Здравните власти в България продължават мерките за справяне с пандемията. От 12 април 2021 се възстановява графика за ПРИСЪСТВЕНОТО ОБУЧЕНИЕ в училище. За м.АПРИЛ:

ПРИСЪСТВЕНО ЗА АПРИЛ

***** Всички ученици от ПЪРВИ до ЧЕТВЪРТИ клас

***** Всички ученици от ОСМИ до ДВАНАДЕСЕТИ клас

***** СЕДМИ клас - от 12.04.2021 до 23.04.2021 

***** ПЕТИ клас - от 26.04.2021 до 29.04.2021 

 

--- Обучението в електронна среда от разстояние /ОРЕС/ се извършва чрез платформата MS Teams.

--- Седмичното разписание и дневният режим на учениците следва утвърденото седмично разписание за втория учебен срок.

--- Продължителността на учебния час в ОРЕС на учениците от V- VII клас е 30 мин с 20 мин. междучасие, а на учениците VIII-XII клас – 40 мин с 10 мин. междучасие.

 за онлайн часовете

 

На учениците, които нямат устройства или Интернет, учителите ще осигуряват материали на хартиен носител.

Имаме разбирането, че приоритетите - присъствено обучение и опазване здравето на учениците и учителите имат еднаква тежест. Считаме, че онлайн обучението, след което ще продължим присъствено, не следва да се разбира като ощетяващо учениците, а като възможност да се съхрани здравето на семействата на учениците и училищния екип, както и възможност да се разширят дигиталните умения на учениците.

от ръководството на училището