Monday, April 12, 2021 Новини 355
*** Ден на Земята *** По случай Деня на Земята - 22 април , учениците от 1 до 4 клас засадиха в двора на училището 4 дръвчета и обещаха, че ще се грижат за тях всеки ден с много любов !
Friday, November 20, 2020 Новини 3329
Здравните власти в България продължават мерките за справяне с пандемията. От 12 април 2021 се възстановява графика за ПРИСЪСТВЕНОТО ОБУЧЕНИЕ в училище. За м.АПРИЛ:

 Благодарствено писмо за полученото дарение за Шесто СУ - Монтана

         От Директора на училището до г-н Илиев ТУК


  1. НОВИЯТ дневен режим и график за часовете е тукМоже да го изтеглите, съхраните и/или разпечатате и да го спазвате точно.

Вижте стария дневния режим ТУК -- от 16 до 22 март 2020

    2.

Уважаеми родители и ученици,

Ситуацията е безпрецедентна, трудно ще е за всички, но с общи усилия трябва да се справим. Важно е да сме ЗДРАВИ и да не забравим как се учи.

 

  1. Ще има електронно и дистанционно обучение през интернет връзките ни.
  2. В тези затворени групи достъп имат и преподаватели на класовете, които ще задават задачи за упражнения и проекти.
  3. Ще се използва и Shkolo.bg - електронния ни дневник. Моля ви да попълните своя e-mail там. Ако детето няма такъв, ще ползва родителския.
  4. Естествено през телефоните може да питате за всичко, което ви интересува.
  5. От понеделник се очаква УЧА СЕ и много от е-учебниците на издателства да са безплатни.
  6. Канал 2 на БНТ ще бъде образователна телевизия , докато трае извънредното положение.
  7. Графиците на конкретната паралелка ще Ви бъдат изпратени от класните ръководители .
  8. Учениците ще могат да работят по всички общообразователни предмети.
  9. Уважаеми родители, разчитаме на Вашето партньорство, за да бъдем максимално полезни на нашите ученици.

 ГРАФИК

за дистанционно обучение на учениците от 1-12 клас  за периода 16 – 29 март 2020 година

9.00 – 12.00 – работа в затворена група във Фейсбук ( използване на работни листове, ползване на платформата Академико в  youtube.com, сайта уча.се,   ел.учебници  и др. образователни платформи)

13.00 - 14.00 ч. – индивидуални консултации чрез лични чатове във Фейсбук , Месинджър и телефон.

14.00 – 15.00  - подготовка на материали, проверка на получените работи

Комуникация с родителите е подсигурена чрез затворена група във Facebook ,чрез платформата на shkolo  и по телефон по всяко време.

13.00 – 15.00 – работа в затворена група във Facebook  - използване на  работни листове,  сайта уча.се, ел.учебници   и др. образователни платформи

15.00 - 16.00 ч. – индивидуални консултации чрез лични чатове във Фейсбук , Месинджър и телефон.

16.00 – 18.00  - подготовка на материали, проверка на получените работи

Комуникация с родителите е подсигурена чрез затворена група във Facebook ,чрез платформата на shkolo  и по телефон по всяко време.

 

  4. Пролетта дойде с хубаво настроение.

Проекти на наши ученици от пролетта на 2020г.

  5. ПАЗЕТЕ СЕ И ОТ КОМПЮТЪРНИТЕ ВИРУСИ

Вижте едно авторско видео на Деян от 6а клас, направено като домашна работа по ИТ.

https://youtu.be/68RIfWYPveA

 3.

От г-жа ТРАЙКА ТРАЙКОВА
НАЧАЛНИК НА РУО - Монтана

Уважаеми родители,

В такава ситуация, като днешната, нито системата, нито обществото, са били изправяни.
Уверявам Ви, че всички ние - Регионално управление на образованието - Монтана, учителите и директорите на образователните инститици полагаме максимални усилия да се справим по най-добрия начин.
Но, за да успеем разчитаме на Вашата подкрепа.
Във връзка с извънредно положение в страната, всеки от нас е длъжен да прояви най-висока степен на отговорност към обществото. Нека запазим спокойствие и да предприемем всички необходими мерки, които се предлагат от Националния оперативен щаб и се прилагат от правителството на Република България.
Най-важната ни мисия днес е да опазим живота и здравето на нашите деца, на възрастните хора, на всеки човек.
Това, което ни се случва, води до промени във всички дейности на обществото, включително и в образователния процес.
Живеем в технологичен свят, който ни предоставя решения за бърза и надеждна комуникация. Сега тези възможности може да подпомогнат учебния процес и да допринесат за пълноценното прилагане на един нов подход към образованието. Дигитализацията е начинът учебно-възпитателната работа да не прекъсва.
Образованието в дигитална среда може да бъде приложено успешно само с Вашето непрекъснато партньорство с педагогическите специалисти и ръководството на Вашето училище. Всички алтернативни варианти за учене и преподаване от разстояние могат да бъдат използвани. Става дума за електронни платформи за синхронно и асинхронно обучение, онлайн обучение в реално време и електронна комуникация. Подходящи са и електронните варианти на учебници, електронно четимите учебници, както и електронните ресурси на редица доставчици.
Комуникацията е възможна и чрез електронните дневници, електронна поща, социални мрежи и други, при което на учениците в домашни условия ще се оказва дистанционна подкрепа за самоподготовка и упражнения.
Един от положителните резултати на дигитализацията е подобреният обмен на информация между учители и родители. Тя позволява да се засилят процесите на двупосочна комуникация, което ще подобри взаимоотношенията между семействата и училището, ще внесе повече разбиране и толерантност.
За пълноценно прилагане на обучението от разстояние през идните дни е желателно да бъдат изпълнени следните препоръки:
• Следете постоянно информацията, която изпращат учителите на Вашето дете;
• Осигурете тиха и спокойна среда, където детето да се настани удобно и да може да се съсредоточи върху комуникацията с учителя и усвояването на учебния материал;
• Подгответе налично електронно устройство и при възможност – свързване с интернет;
• Съдействайте на педагогическите специалисти за изпълнение на инструкциите и задачите, които поставят;
Ето и някои практически съвети, с изпълнението на които ще допринесете в значителна степен за постигане на общите цели:
• Обсъждайте с детето си какви са неговите задачи за деня и следете за изпълнението им.
• Насърчавайте детето да бъде активно.
• Препоръчително е да осигурите присъствието на възрастен по време на учебния процес от разстояние.
• Съдействайте на по-малките деца с наличната техника, осигурете им възможност да гледат уроците по БНТ
• Споделяйте информация за проблема и насърчавайте Вашите по-големи деца да вземат отговорни решения и да ги прилагат по отношение ограничаване на физическите контакти с приятели и връстници.
• Поддържайте интензивна комуникация с учителите. Споделяйте затрудненията, които срещате, за да намерите заедно най-доброто решение.

Нека си пожелаем здраве, да бъдем добронамерени, съпричастни и сплотени!
Доверете ни се, защото мисията ни е обща - здрави и щастливи деца!